Sanering är viktigt vid mögelangrepp

Mögelsporer finns alltid i luften, men det betyder inte att material i bostaden blir skadat av automatik. Det måste vara gynnsamma förhållanden för mögel så att sporerna kan sätta sig. En fuktig och varm miljö är perfekt för mögelsporer som då kan fästa på väggar, möbler och annat för att sedan föröka sig. När det väl har hänt så sprider det sig snabbt och det kan då vara helt nödvändigt att göra en mögelsanering för att bli av med problemet. Att bara torka av det är inte tillräckligt om det redan har gått igenom till bjälkar, grund och isolering.

Allt mögel syns inte heller för blotta ögat, utan en bostad kan ha mycket större mögelproblem än vad man först tror. När det väl börjar lukta mögel kan angreppet redan vara så pass allvarligt att det har börjat påverka luft och miljö samt byggnadens allmänskick. Eftersom mögel är farligt för hälsan är det viktigt att ta itu med problemet en gång för alla.

Mögelsanera för en bättre inomhusmiljö

Det är en bra idé att kalla in en firma som specialiserar i mögelsanering. Avfuktningsteknik är en sådan firma och de är experter på allt som har med sanering, avfuktning, ventilation och allmänna fuktproblem att göra. De hjälper även till i Norrköping och har sina lokaler på Kabelvägen. Därifrån kan de erbjuda sina tjänster över hela Östergötlands län. Genom att låta mögelexperter analysera vilken typ av mögel du har i bostaden vet du hur problemet kan lösas. Dessutom kan de rekommendera och leverera lösningar som förebygger att problemen kommer tillbaka, som till exempel installation av en avfuktare.

Lukten kan också tas bort

När man sanerar mögel används oxidativa vätskor som ånga eller gas. Alla utrymmen kan saneras som till exempel krypgrunden, bjälklag, garage, kallvinden, etc. Skadade material tas bort om de inte kan saneras utan att förstöras. Vi en mögelsanering försvinner mögeldoften vanligtvis. Om du vill vara säker på att doften verkligen försvinner kan du använda en ozongenerator, oxidiativa vätskor eller gas. Den förstnämnda kan du ofta använda själv, men de två sistnämnda alternativen får endast användas av experter som har utbildning på hur de hanterar verktygen.