Att anlägga enskilt avlopp i sommarstugan

Många sommarstugor har inga avlopp och det är helt okej att njuta av sommaren med utedass, diskvattnet i hink och att hämta vatten från en pump på gården. Men ska man spendera längre stunder i sommarstugan blir det snabbt besvärligt att alltid behöva hantera basala uppgifter på tidsslukande sätt. Att sätta in ett avlopp i sommarstugan är därför något som många väljer att göra så småningom.

Det behöver inte ta så lång tid

Om din sommarstuga ligger avskilt från resten av samhället eller i en sommarstugeby så är det inte säkert att det går att dra kommunalt avlopp till det. Då kan det enda alternativet vara att du installerar ett enskilt avlopp. Du kan läsa mer om hur det fungerar och se vilka olika produkter det finns för olika varianter på Markgrossen. Hur mycket ett enskilt avlopp kostar att installera beror på dina markförhållanden, vem som utför arbetet och vilken typ av anläggning du behöver.

Det behöver inte ta längre än 1-3 dagar att gräva och anlägga de flesta avloppslösningar. Många väljer att göra en infiltration, vilket är en ekonomisk avloppslösning som kan ta 1-2 dagar att anlägga om du kallar in proffshjälp med rätt utrustning.

Det är mycket som spelar in för vilken typ av enskilt avlopp som passar din fastighet. Det är därför viktigt att du tar reda på din plats specifika förhållanden och tar in förslag från sakkunniga, om du inte har kunskapen själv.

Måste godkännas av kommunen

Förändringar av ens fastighets avlopp ska anmälas till kommunens miljökontor. Tänk på att alla dina planer för avloppet måste godkännas innan du sätter igång och gräver. Det kostar alltid en avgift att få tillstånd för avlopp från kommunen och hur mycket det kostar beror på vilken kommun det gäller.

Kommunen godkänner i regel enskilda avlopp om det inte går att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Reningen måste då ske i en så kallas enskild avloppsanläggning. Kommunen har för det mesta kartor som visar vilka områden i kommunen som har hög skyddsnivå eller normal skyddsnivå. Det är skyddsnivån som bestämmer hur mycket anläggningen måste rena av fosfor och kväve.